Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Monumentenzorg

Is de bescherming, de instandhouding, het onderhoud

en het herstel van onroerende goederen die van

algemeen belang zijn door hun historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde ( monument)

J. van Scheijndel Schilderwerken is de vakspecialist

betreffende het schilderen en onderhouden van historische monumenten.